Raport - ankieta oceny zajęć, semestr zimowy 2016/2017