Rada Wydziału

W strukturze organizacyjnej Wydziału MFiI najwyższym organem stanowiącym jest Rada Wydziału. Członkami Rady Wydziału są samodzielni pracownicy naukowi oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, grup pracowniczych i studentów.

Na Wydziale MFiI zatrudnionych jest 155 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym 25 osób z tytułem naukowym profesora, 18 osób ze stopniem dr hab. na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz 112 adiunktów, starszych wykładowców i asystentów.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych oraz nauk matematycznych.


 Skład Rady Wydziału


Profesorowie i doktorzy habilitowani

1. dr hab. Halina Bielak, prof. nadzw. (ZI IM UMCS)

2. dr hab. Mariusz Bieniek, prof. nadzw. (ZRP IM UMCS)

3. prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (ZMJ IF UMCS)

4. dr hab. Monika Budzyńska, prof. nadzw. (ZDM IM UMCS)

5. dr hab. Artur Dobrowolski (KFT ZFM IF UMCS)

6. prof. dr hab. Tadeusz Domański (KFT ZTFS IF UMCS)

7. dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

8. prof. dr hab. Kazimierz Goebel (ZRR IM UMCS)

9. prof. dr hab. Andrzej Góźdź (KFT ZFM IF UMCS)

10. dr hab. Marek Góźdź (ZUZiN II UMCS)

11. prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS)

12dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw. (ZMJ IF UMCS)

13. prof. dr hab. Wiesław Kamiński (ZUZiN II UMCS)

14. prof. dr hab. Tomasz Komorowski (ZZM IM UMCS)

15. dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS)

16. prof. dr hab. Jerzy Kozicki (ZZM IM UMCS)

17. dr hab. Andrzej Krajka, prof. nadzw. (ZMiSK II UMCS)21. 

18. dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS) 

19. dr hab. Łukasz Kruk, prof. nadzw. (ZRR IM UMCS)

20. dr hab. Andrzej Kryczka (ZAF IM UMCS)

21. dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. nadzw. (ZC II UMCS)

22. prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow (ZT IM UMCS)

23. dr hab. Tomasz Kwapiński, prof. nadzw.(ZFPiN IF UMCS)

24. dr hab. Rafał Luchowski, prof. nadzw. (ZB IF UMCS)

25. dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. nadzw. (ZIS II UMCS)

26. dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw. (ZSM IM UMCS)

27. dr hab. Jerzy Matyjasek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

28. prof. dr hab. Paweł Mikołajczak (ZTI II UMCS)

29. dr hab. Witold Mozgawa, prof. nadzw. (ZT IM UMCS(ZG IM UMCS)

30. prof. dr hab. Krzysztof Murawski (KFT ZAiTG IF UMCS)

31. prof. dr hab. Maria Nowak (ZFA IM UMCS)

32. dr hab. Piotr Pawlas (ZRP IM UMCS)

33. dr hab. Andrzej Pelc, prof. nadzw. (ZSM IF UMCS) 

34. prof. dr hab. Stanisław Prus (ZAF IM UMCS)

35. prof. dr hab. Marek Rogatko (KFT ZAiTG IF UMCS)

36. dr hab. Massimiliano Rosini, prof. nadzw. (ZRR IM UMCS)

37. dr hab. Andrzej Staszczak, prof. nadzw. (ZTJA KFT IF UMCS)

38. dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. nadzw. (ZI IM UMCS)

39. dr hab. Marcin Turek (ZFJiI IF UMCS)

40. prof. dr hab. Vasyl Ustymenko (ZAiMD IM UMCS)

41. dr hab. Michał Warda, prof. nadzw. (KFT ZTJA IF UMCS)

42. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw. (ZN II UMCS)

43. prof. dr hab. Karol Wysokiński (KFT ZTFS IF UMCS)

44. dr hab. Radosław Zaleski (ZMJ IF UMCS, prof. nadzw.

45. prof. dr hab. Mirosław Załużny (KFT ZTFS IF UMCS)

46. dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw (ZFPiN IF UMCS)

47. dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. nadzw. (ZMJ IF UMCS)

48. dr hab. Wiesław Zięba, prof. nadzw. (ZRP IM UMCS)

49. dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. (ZFJiI IF UMCS)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 

1. dr Artur Bator (ZRP IM UMCS)

2. dr Anna Bednarska (ZG IM UMCS)

3. dr Iwona Ćwiklińska (ZSM IM UMCS)

4. dr Anna Gąsior (ZT IM UMCS)

5. dr Piotr Kowalski (ZSM IM UMCS)

6. dr Artur Kukuryka (ZFA IM UMCS)

7. dr Beata Rodzik (ZSM IM UMCS)

8. dr Paweł Sobolewski (ZFA IM UMCS)

9. dr Tomasz Walczyński (ZAiMD IM UMCS)

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1. mgr Jan Cytawa (ZFM IF UMCS)

2. dr Artur Markowski

3. dr Andrzej Trembaczowski (ZSM IF UMCS)

4. Piotr Kukier 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

1. dr hab. Andrzej Staszczak (ZTJA KFT IF UMCS)

Przedstawiciele studentów

1. Dawid Cieślak

2. Maja Chmura

3. Michał Czownicki

4. Katarzyna Harytanowicz

5. Bartłomiej Kiczek

6. Karolina Lisowska

7. Karolina Ogórek 

8. Jolanta Olszewska

9. Paweł Omiotek

10. Przemysław Pasicz

11. Jakub Pastuszuk

12. Filip Pietroń

13. Magdalena Proć

14. Jarosław Rutkowski

15. Karol Własiuk

16. Filip Zajączkowski

Przedstawiciele doktorantów

1. mgr Dominika Jasińska (SDM)

2. mgr Aksel Kobiałka (SDF)

Z głosem doradczyn w obradach Rady uczestniczą emerytowani profesorowie i doktorzy habilitowani

1. prof. dr hab. Andrzej Baran (KFT ZTJA IF UMCS)

2. dr hab. Longin Gładyszewski, prof UMCS

3. prof. dr hab. Tomasz Goworek (ZMJ IF UMCS)

4. dr hab. Wiesława Kaczor, prof. nadzw. (ZDM IM UMCS)

5. prof. dr hab. Stanisław Krawczyk (ZB IF UMCS)

6. dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, prof. nadzw. (ZN II UMCS)

7. dr hab. Jan Kurek, prof. nadzw. (ZG IM UMCS)

8. prof. dr hab. Dariusz Mączka

9. prof. dr hab. Bożena Pomorska (KFT ZTJA IF UMCS)

10. prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (KFT ZTJA IF UMCS)

11. prof. dr hab. Zdzisław Rychlik (ZSM IM UMCS)

12. prof. dr hab. Juliusz Sielanko 

13. dr hab. Jan Sielewiesiuk, prof. nadzw. (ZB IF UMCS)

14. prof. dr hab. Dominik Szynal

15. dr hab. Ewa Taranko (KFT ZTFS IF UMCS)

16. prof. dr hab. Ryszard Taranko (KFT ZTFS IF UMCS)

17. dr hab. Leszek Wójcik, prof. nadzw.

18. dr hab. Zdzisław Wroński

19. prof. dr hab. Eligiusz Złotkiewicz (ZFA IM UMCS)

Zaproszeni goście

1. dr Andrzej Daniluk (ZIS II UMCS) - zastępca dyrektora Instytutu Informatyki UMCS