Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

Samorząd Wydziału Ekonomicznego to aktywnie działająca grupa studentów, którym niestraszne są projekty i organizacja wydarzeń, których celem jest urozmaicenie życia członków naszej społeczności. Obecnie w ramach organizacji działa ponad 20 studentów, reprezentujących każdy z kierunków.

 

Poniżej przedstawiamy skład Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS 2021-2023.

Przewodnicząca RWSS
Nina Samoń
tel.: 723 019 986
e-mail: nina.samon9@gmail.com

Wiceprzewodniczący RWSS
Piotr Kawka
tel.: 505 350 231
e-mail: piotr.m.kawka@gmail.com

Sekretarz RWSS
Marta Czapla
tel.: 882 134 328
e-mail: marta.czapla05@gmail.com

Członkini RWSS
Katarzyna Bryła
e-mail: katarzynakorneliabryla@gmail.com

Członkini RWSS
Veronika Zhdamarova
e-mail: veronika.zhdamarova@gmail.com

Członkini RWSS
Anna Makuch
e-mail: aniaamakuch@gmail.com

Członek RWSS
Jakub Brzeziński
e-mail: jakub1brzezinski@gmail.com

Każdy student może się zwrócić do nas z pytaniem lub prośbą o pomoc. Zapraszamy do pokoju 201!

Samorząd Studentów Wydziału Ekonomicznego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/201
20-031 Lublin, Polska

e-mail: samorzad.we@poczta.umcs.lublin.pl
https://www.facebook.com/rwsswe/