RADA WYDZIAŁOWA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów
Wydziału Historii i Archeologii

Kadencja 2021-2023

Przewodnicząca

Daria Gorzkiewicz

Wiceprzewodnicząca

Karolina Kopińska

Sekretarz

Ernest Paluch

DYŻURY:

czwartek: Karolina Kopińska, Ernest Paluch - godz. 11.20-13.00
piątek: Daria Gorzkiewicz - godz. 13.15-14.15

pozostałe dni - za wcześniejszą konsultacją terminu

Kontakt: samorzad.whia@mail.umcs.pl

pokój nr 021B (obok Bazylii)

FACEBOOK i INSTAGRAM Samorządu Studentów WHiA - kliknij w ikony