Rada Wydziałowa Samorządu Studentów


Siedziba Rady Wydziałowej Samorządu Studentów 


Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS 

ul. Akademicka 9/114 (I piętro, budynek Instytutu Informatyki UMCS)
20-033 Lublin

Strona Samorządu Studentów Wydziału MFiI UMCS (Facebook)