Rada programowa

Rada Programowa

Dla potrzeb realizacji projektu dotyczącego Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Jego Magnificencja Rektor, dr hab. Stanisław Michałowski, prof. UMCS z dniem 3 grudnia 2013 roku powołał Radę Programową w składzie:

  1. prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Kierownik Katedry Bankowości WE UMCS, Przewodniczący Rady Programowej
  2. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS - Kierownik Katedry Finansów Publicznych WE UMCS
  3. dr Joanna Świderska - Katedra Bankowości WE UMCS, Koordynator Programu
  4. Wojciech Bielak - Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski SA w Lublinie
  5. Marek Dalmata - Dyrektor Oddziału Korporacyjnego mBank SA w Lublinie
  6. Aleksander Puła - Dyrektor Południowo-Wschodniego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP SA w Lublinie
  7. Ilona Skibińska-Fabrowska - Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie
  8. Radosław Świerk - Dyrektor Regionu ds. Klientów Indywidualnych i Małych Firm BNP Paribas Bank Polska SA 

Misją Rady Programowej jest merytoryczne wsparcie oferty szkoleniowej przygotowującej do egzaminów uprawniających do ubiegania się o Europejski Certyfikat Bankowca oraz stopień zawodowy Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, a także ocena programów studiów o profilu finansowym, realizowanych na Wydziale Ekonomicznym UMCS, w kierunku większej zbieżności z wymogami kwalifikacyjnymi egzaminu ECB EFCB. Spełnienie tego założenia umożliwi większej liczbie studentów i absolwentów Wydziału lepsze przygotowanie i przystąpienie do egzaminu ECB EFCB.