Rada Naukowa w dyscyplinie literaturoznawstwo

Terminy Rady Naukowej w dyscyplinie językoznawstwo:

23.09.2020 r.

21.10.2020 r.

18.11.2020 r.

16.12.2020 r.

20.01.2021 r.

Terminy Rady Naukowej w dyscyplinie literaturoznawstwo:

14.10.2020 r.

04.11.2020 r.

09.12.2020 r.

13.01.2021 r.

10.02.2021 r.