Rada Instytutu

Członkowie Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

prof. dr hab. Iwona Hofman

przewodnicząca rady Instytutu

prof. dr hab. Jan Hudzik

prof. dr hab. Ewa Maj

prof. dr hab. Włodzimierz Mich

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak

dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

dr hab. Bogdan Borowik

dr hab. Piotr Celiński

dr hab. Anna Granat

dr hab. Anita Has-Tokarz

dr hab. Danuta Kępa-Figura

dr hab. Jakub Nowak 

dr hab. Ewa Nowak-Teter 

dr hab. Zbigniew Osiński

dr hab. Lidia Pokrzycka

dr hab. Magdalena Piechota

dr hab. Jan Pleszczyński

dr hab. Grażyna Stachyra

dr hab. Małgorzata Stępnik

dr Renata Malesa

dr Anna Szwed-Walczak

dr Wojciech Maguś

mgr Joanna Kukier

 

Na posiedzenia Rady Instytutu zapraszane są następujące osoby:

prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

dr Beata Romiszewska - przedstawiciel związków zawodowych

Kacper Klochowicz - przedstawiciel samorządu studentów