Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 129 Regulaminu Samorządu Studentów UMCS z dnia 6 maja 2021 r., z dniem wejścia w życie § 1 ust. 6 Uchwały Nr XXV – 6.4/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r., tj. w dniu 1 września 2021 r. Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego ulega wygaśnięciu.

W miejsce Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego powstaną Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego oraz Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Historii i Archeologii. 

Komisja Wyborcza przeprowadza wybory do nowo powstałych Rad w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku akademickiego 2021/2022.

Pragniemy także przekazać, iż do Parlamentu Studentów UMCS, na wniosek Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS skierowany został projekt uchwały, zgodnie z którą kompetencje i zadania Rad Wydziałowych Samorządu Studentów (zarówno Wydziału Filologicznego, jak również Historii i Archeologii), od 1 września 2021 r. do czasu ich wyboru, realizować będzie Parlament Studentów UMCS. 

Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: dawid.kobylanski@umcs.pl