Rada Wydziałowa Samorządu Studentów
Wydziału Filologicznego

samorzad.wf@mail.umcs.pl 

Kadencja 2021-2023

Przewodniczący
Dawid Kobylański
dawid.kobylanski@umcs.pl 

Wiceprzewodniczący
Mateusz Koszeluk

Sekretarz
Aleksandra Jusiak

Członkowie:

Iwona Bielecka

Bartłomiej Olechowski

Aleksandra Pisarska

Natalia Tukiendorf-Bączek