Bendrat, Anna. 2016. Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka. Warszawa; Instytut Badań Literackich PAN.


Gonet, Wiktor. 2016. Explorations in the Acoustics of English Sounds. Lublin; Wydawnictwo UMCS.


Langacker, Ronald. 2016. Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures. Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Chodkiewicz, Halina, Steinbrich, Piotr, Krzemińska-Adamek, Małgorzata (Eds.). 2016. Working with Text and Around Text in Foreign Language Environments. Springer.


Kowalewski, Hubert. 2016. Motivating the Symbolic Towards a Cognitive Theory of the Linguistic Sign. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.


Jabłońska-Hood, Joanna. 2015. A Conceptual Blending Theory of Humor. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.


Szpyra-Kozłowska, Jolanta. 2015. Pronunciation in EFL Instruction. A Research-Based Approach. Bristol, New York, Toronto: Multilingual Matters.

Chodkiewicz, Halina i Magdalena Trepczynska. 2014. Language Skills: Traditions, Transitions and Ways Forward. Necastle: Cambridge Scholars Publishing.


Czemiel, Grzegorz. 2014. Limits of Orality and Textuality in Ciaran Carson’s Poetry. Frankfurt am Main: Peter Lang.


Cyran, Eugeniusz i Jolanta Szpyra-Kozłowska, red. 2014. Crossing Phonetics-Phonology Lines. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Garbowski, Christopher. 2014. Religious Life in Poland: History, Diversity and Modern Issues. Jefferson, NC: McFarland.
Sokołowska, Katarzyna. 2014. Metafizyka i sztuka w twórczości Virginii Woolf. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Szpyra-Kozłowska, Jolanta, Ewa Guz, Piotr Steinbrich i Radosław Święciński, red. 2014. Recent Developments in Applied Phonetics. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Antoszek, Ewa, Katarzyna Czerwiec-Dykiel i Izabella Kimak, red. 2013. Inne Bębny: różnica i niezgoda w literaturze i kulturze amerykańskiej (Different Drums: Difference and Dissent in American Literuture and Culture). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Głaz, Adam, David Danaher i Przemysław Łozowski, red. 2013. The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London: De Gruyter Open.
Głaz, Adam, Marnie L. Moist i Elena Tribushinina, red. 2013. Vantage Theory: A View on Language, Cognition and Categorization. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Kimak, Izabella. 2013. Bicultural Bodies: A Study of South Asian American Women's Literature. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Antoszek, Ewa. 2012. Out of the Margins: Identity Formation in Contemporary Chicana Writings. Berlin: Peter Lang.
Garbowski, Christopher, Jan Hudzik i Jan Kłos, red. 2012. Charlesa Taylora wizja nowoczesności. Rekonstrukcje i Interpretacje. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Głaz, Adam. 2012. Extended Vantage Theory in Linguistic Application: The Case of the English Articles. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Głaz, Adam, Hubert Kowalewski i Anna Weremczuk, red. 2012. What’s in a Text? Inquiries into the Textual Cornucopia. Newcastle: Cambridge Scholar Publishing.
Karwatowska, Małgorzata i Jolanta Szpyra-Kozłowska, red. 2012. Oblicza płci. Literatura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Karwatowska, Małgorzata i Jolanta Szpyra-Kozłowska, red. 2012. Oblicza płci. Język – kultura – edukacja. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.
Szpyra-Kozłowska, Jolanta, Włodzimierz Sobkowiak. 2012. Workbook in English Phonetics and Phonology. (wydanie poprawione i poszerzone). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Wawrzyczek, Irmina i Aleksandra Kędzierska, red. 2012. (Non)omnis moriar: Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality. Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press.
Durczak, Jerzy i Paweł Frelik, red. 2011. (Mis)Reading America: American Dreams, Fictions and Illusions. Kraków: Universitas.
Sokołowska, Katarzyna. 2011. Conrad and Turgenev: Towards the Real. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, New York: Columbia University Press.
Durczak, Joanna. 2010. Rozmowy z ziemią. Tradycja przyrodopisarska w literaturze amerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Love, Nigel, Adam Głaz i Keith Allan. red. 2010. Language Sciences 32 (2). Amsterdam: Elsevier.
Wawrzyczek, Irmina, Zbigniew Mazur i Hanna Szewczyk. 2010. Oswajanie Innego. Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej w latach 2002-2007. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
Langacker, Ronald W. 2009. Gramatyka kognitywna - wprowadzenie. tłumaczenie Elżbieta Tabakowska, Magdalena Buchta, Henryk Kardela, Wojciech Kubiński, Przemysław Łozowski, Adam Głaz, Joanna Jabłońska-Hood, Hubert Kowalewski, Katarzyna Stadnik, Daria Bębeniec, Anna Weremczuk, Justyna Giczela Pastwa. Kraków: Universitas.