• Komar, M., Krokhmal, O., Derevska, K., Łanczont, M., Mroczek, P., Nawrocki, J., Standzikowski, K., Hołub, B., Prylypko, S., 2022. Środowisko i klimat w dolinie Dolnego Dniepru w czasie MIS 64-12 na podstawie danych paleontologicznych. [w:] Skurzyński, J., Jary, Z., Błaszkiewicz, M. (red.), XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego”, 5-9.09.2022, Stara Kiszewa, IGiRR UW, Wrocław, s. 127-129.
 • Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Komar M., Hołub B., Standzikowski K., Fedorowicz S., 2023. Reconstruction of the environmental conditions during the earliest Palaeolithic occupations in the Podillia Upland (W Ukraine) and the formation of archaeological layers. CATENA 221, 106753. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106753
 • Łanczont, M., Mroczek, P., Komar, M., Nawrocki, J., Standzikowski, K., Krokhmal, O., Derevska, K., Prylypko, S., Beata Hołub B., 2022. Litologia i stratygrafia osadów plejstoceńskich w profilu Velyka Andrusivka w prawobrzeżnej części doliny środkowego Dniepru. [w:] Skurzyński, J., Jary, Z., Błaszkiewicz, M. (red.), XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego”, 5-9.09.2022, Stara Kiszewa, IGiRR UW, Wrocław, 44-45.
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Nawrocki J., Standzikowski K., Krokhmal O., Derevska K., Prylypko S., Hołub B., 2022. Eoliczne i glacjalne osady w dolinie środkowego Dniepru na przykładzie stanowiska Velyka Andrusivka. [w:] Łanczont M., Hołub B., Mroczek P. (red.), Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych. XXI Terenowe Seminarium Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej. Jarosław, 6-8 października 2022 r., Lublin, 62-66.
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Standzikowski K., Nawrocki J., Hołub B., Krokhmal O., Prylypko S., 2021. High-resolution spectrophotometric analyses of loess-palaeosol sequences of the Last Glacial (Weichselian) in the Dnieper River Basin (Ukraine) – methodological aspects, results and preliminary palaeogeographic interpretation. Матеріали доповідей 12 науково-практичного семінару за міжнародної участі “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій”, 25–26 листопада 2021, 12-13.
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z., Standzikowski K., 2022. A remarkable last glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (Southern Ukraine). Quaternary Science Reviews, 285, 107521. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107521
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z., Standzikowski K., 2022. Reply to the comment on “A remarkable last glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (Southern Ukraine)” by Łanczont et al. (2022). Quaternary Science Reviews, 297, 107835. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107835 
 • Mroczek P., 2021. Wysokiej rozdzielczości analizy spektrofotometryczne vistuliańskich sekwencji lessowo-glebowych w dorzeczu Dniepru (Ukraina) – wyniki wstępne. [w:] Dobrowolski R., Orłowska A., Hołub B., Janicki G. (red.), 2021. Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wydawnictwo UMCS, 237-239. LINK
 • Mroczek P., Łanczont M., 2022. Z biegiem Dniepru – o ukraińskich lessach, czarnoziemach i stepach szerokich. Oczyt naukowy, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym, 19.05.2022, UMCS, Lublin.
 • Mroczek P., Łanczont M., 2022. Stadia genetyczne lessów interpretowane z map cieplnych wybranych sekwencji lessowo-glebowych strefy peryglacjalnej. [w:] Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych. Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr hab. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło. WGiSR UW, Warszawa, 41-41. LINK
 • Mroczek P., Łanczont M., Gozhik P., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Standzikowski K., Bogucki A., 2020. Lithology of L1 loess on the northern edge of European loess in the Upper Dnieper River Basin. [In:] Sobczyk A., Ratajczak-Skrzatek U., Kasprzak M., Kotowski A., Marciszak A., Stefaniak K. (Eds.), Conference Proceedings INQUA, 28th September 2020, Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe, 90-90. 
 • Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Hołub B., Gozhik P., Nawrocki J. 2021. High-resolution color variations of Weichselian loess-palaeosol sequences in the Dnieper River basin (Ukraine), EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-15181, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-15181.
 • Mroczek P.,  Łanczont M., Komar M., Nawrocki J., Standzikowski K., Hołub B.,  Krokhmal O., Derevska K., 2022. Paleoenvironmental implications of grain size characteristics of loess key-sites from opposite banks of the Middle Dnieper River valley (Ukraine). EGU2022, Vienna, Austria, May 23-27 2022. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-13524.html  
 • Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Nawrocki J., Standzikowski K., Hołub B., Krokhmal O., Derevska K., 2022. Pleistocene landscape history of the Middle Dnieper River Valley (Ukraine) based on loess cover studies. In: J. Wolski, E. Regulska, A. Affek (Eds.), IALE 2022 European Landscape Ecology Congress “Making The Future, Learning From The Past”. Book of Abstracts (pp. 178-178), IGiPZ PAN, Warsaw.
 • Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Nawrocki J., Standzikowski K., Krokhmal O., Derevska K., Prylypko S., Hołub B., 2022. Zróżnicowanie lito- i pedologiczne lessów LGM górnego dorzecza Dniepru (Ukraina) i ich wydźwięk paleogeograficzny. [w:] Skurzyński, J., Jary, Z., Błaszkiewicz, M. (red.), XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego”, 5-9.09.2022, Stara Kiszewa, IGiRR UW, Wrocław, s. 138-139.

Strona startowa projektu