• Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Standzikowski K., Nawrocki J., Hołub B., Krokhmal O., Prylypko S., 2021. High-resolution spectrophotometric analyses of loess-palaeosol sequences of the Last Glacial (Weichselian) in the Dnieper River Basin (Ukraine) – methodological aspects, results and preliminary palaeogeographic interpretation. Матеріали доповідей 12 науково-практичного семінару за міжнародної участі “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій”, 25–26 листопада 2021, 12-13.
  • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z., Standzikowski K., 2022. A remarkable last glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (Southern Ukraine). Quaternary Science Reviews, 285, 107521. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107521

  • Mroczek P., 2021. Wysokiej rozdzielczości analizy spektrofotometryczne vistuliańskich sekwencji lessowo-glebowych w dorzeczu Dniepru (Ukraina) – wyniki wstępne. [w:] Dobrowolski R., Orłowska A., Hołub B., Janicki G. (red.), 2021. Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wydawnictwo UMCS, 237-239. LINK

  • Mroczek P., Łanczont M., Gozhik P., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Standzikowski K., Bogucki A., 2020. Lithology of L1 loess on the northern edge of European loess in the Upper Dnieper River Basin. [In:] Sobczyk A., Ratajczak-Skrzatek U., Kasprzak M., Kotowski A., Marciszak A., Stefaniak K. (Eds.), Conference Proceedings INQUA, 28th September 2020, Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe, 90-90. 
  • Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Hołub B., Gozhik P., Nawrocki J. 2021. High-resolution color variations of Weichselian loess-palaeosol sequences in the Dnieper River basin (Ukraine), EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-15181, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-15181.
  • Mroczek P.,  Łanczont M., Komar M., Nawrocki J., Standzikowski K., Hołub B.,  Krokhmal O., Derevska K., 2022. Paleoenvironmental implications of grain size characteristics of loess key-sites from opposite banks of the Middle Dnieper River valley (Ukraine). EGU2022, Vienna, Austria, May 23-27 2022. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-13524.html  

Strona startowa projektu