Publikacja. Gospodarka Województwa Wołyńskiego...

Miło nam poinformować, że ukazała się pośmiertna praca monograficzna dr. Andrzeja Czuchryty, która w zamyśle Autora miała być jego rozprawą habilitacyjną. Książka nosi tytuł: "Gospodarka Województwa Wołyńskiego w latach 1921 - 1939". Dr Andrzej Czuchryta pracował w Zakładzie Historii Polski XIX w. oraz w Zakładzie Historii Gospodarczej. Niemal w całości skończoną monografię uzupełnia wprowadzenie autorstwa dr hab. Mirosława Szumiło.

Poniżej blurb autorstwa dr hab. Mirosława Szumiły.

Województwo wołyńskie było obszarem szczególnym na mapie II Rzeczypospolitej ze względu na strukturę etniczną i specyfikę życia politycznego. Z uwagi na to od lat cieszy się zainteresowaniem polskich historyków, którzy w badaniach koncentrują się na kwestiach politycznych i narodowościowych. Brakuje natomiast publikacji na temat sytuacji ekonomicznej na tym obszarze. Tę poważną lukę w historiografii wypełnia pionierska praca Artura Czuchryty, „Gospodarka województwa wołyńskiego w latach 1921-1939”. Autor, opierając się na obszernej i zróżnicowanej bazie źródłowej, przedstawił szerokie spektrum problemów dotyczących rozwoju gospodarczego Wołynia w okresie międzywojennym. Zarysował główne kierunki polityki ekonomicznej państwa polskiego wobec omawianego terytorium, a następnie scharakteryzował rozwój rolnictwa, przemysłu, handlu, rzemiosła i bankowości.

W załączniku dostępny jest spis treści monografii. 

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2016