Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Widz

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 09 stycznia 2019 r.  o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału (301D) w budynku Wydziału przy al. Kraśnickiej 2 d odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Moniki Widz.

Temat rozprawy:
„Możliwości wykorzystania zasobów środowiska geograficznego Tunezji w kreowaniu oferty turystycznej”

Promotor pracy:
dr hab. Teresa Brzezińska, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci:
dr hab. Alina Mirosława Zajadacz, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie  

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu znajduje się w budynku Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    17 grudnia 2018