Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr. Jarosława Banasia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr. Jarosława Banasia

W dniu 28 maja 2014 r. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdziła (z wyróżnieniem) wynik publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana Jarosława Banasia, pracownika Zakładu Systemów Informacyjnych Zarządzania WE UMCS (http://www.wz.uw.edu.pl/aktualnosci,artykul,1413,0,publiczne-obrony-rozpraw -doktorskich.html). Rozprawa doktorska pt.: "Model adaptacji usług bankowości elektronicznej do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce" napisana została pod kierunkiem naukowym dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS. Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Witold Chmielarz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Pracom Komisji ds. przewodu doktorskiego przewodniczył prof. dr. hab. Jerzy Kisielnicki, kierownik Zakładu Projektowania Systemów Informatycznych WZ UW. Nasz Wydział wzbogacił się o kolejnego doktora w obszarze: ekonomia/zarządzanie/informatyka ekonomiczna. Zdjęcia z publicznej obrony można znaleźć pod adresem: https://onedrive.live.com/?cid=b2cb1ea216553020&id=B2CB1EA216553020!218&ithint=folder,.JPG&authkey=!AGdA_qJodGY2E_s

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    3 czerwca 2014