Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Leszka Potockiego

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr inż. Leszka Potockiego – asystenta w Zakładzie Genetyki Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego z siedzibą w Weryni

Temat pracy:  „Analiza niestabilności genetycznych w etiopatogenezie sarkoidów Equus caballus”

Promotor: prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska – Instytut Zootechniki PIB w Krakowie

Recenzenci: dr hab. Brygida Ślaska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

                  dr hab. Roman Paduch – UMCS Lublin

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2015