Psychoperformatyka - czwarte spotkanie

Psychoperformatyka to niezwykłe doświadczenie spotkania literatury, żywej sztuki, psychologii i filozofii, złączonych w performatywnym odczytaniu fragmentów dzieła literackiego i dyskusji z udziałem publiczności oraz zaproszonego gościa specjalnego.

Podczas najbliższego spotkania Mistrzyni Słowa Beata Passini odczyta fragmenty opowiadania Kurta Vonneguta Witajcie w małpiarni, a dyskutować o nich będziemy z psycholożką Marzeną Bichtą oraz filozofami Pawłem Bytniewskim i Maciejem Wodzińskim.

W ramach każdego ze spotkań cyklu „Psychoperformatyka - książki które zmieniają życie” wybieramy jedno dzieło literackie, które stanie się ważną inspiracją do rozmyślań nad obecnymi, ale także ponadczasowymi problemami, dotyczącymi kondycji człowieka, jego relacji ze światem przedmiotów i ludzi czy istotnymi wydarzeniami – zarówno tymi w skali mikro, jak i makro.

Dzieło:

Kurt Vonnegut Witajcie w małpiarni

Czas i miejsce:

środa, 8 czerwca, godzina 17.30, Aula Wydziału Filozofii i Socjologii

Realizatorzy:

 • opieka merytoryczna: Andrzej Kapusta, Maciej Wodziński
 • reżyser spotkania: Piotr Brożek
 • czytanie perfomatywne: Beata Passini

W panelu zasiądą:

 • dr hab. Paweł Bytniewski, WFiS UMCS
 • mgr Marzena Bichta, Poradnia Psychologiczna UMCS
 • mgr Maciej Wodziński, WFiS UMCSi

Poruszymy między innymi tematy:

 • Jak zmiany globalne takie jak kryzys ekologiczny, pandemia, wojna wpływają na jakość naszego życia?
 • Jak przeżywamy traumę i jak radzić sobie z przemocą i formami mobingu?
 • Jak rozpoznawać toksyczne relacje i psychopatyczne zachowania; czy warto się buntować przeciwko złu i jak walczyć o własne prawa?

Uwaga - liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli chcesz zarezerwować miejsce, napisz na adres: maciej.wodzinski@poczta.umcs.lublin.pl.

Spotkanie będzie nagrane oraz dostępne na kanale YouTube WFiS UMCS.

Finansowane z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych UMCS.

  Aktualności

  Data dodania
  6 czerwca 2022