Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

 
W ramach zadania zaplanowano ścieżkę kompleksowego wsparcia studentów/ek w zakresie praktycznego przygotowania do wejścia na rynek pracy. W semestrach I-III zorganizowane zostaną trzy 2-godzinne panele z potencjalnymi pracodawcami (1 panel/semestr). W semestrach IV-VI będą organizowane 4-godzinne warsztaty z potencjalnymi pracodawcami (3 spot. dla 2 grup 12-osobowych) w ramach, których możliwe będą też wizyty u pracodawców. Celem paneli i warsztatów jest skonfrontowanie wzajemnych oczekiwań pracodawców i studentów/ek, jako potencjalnych pracowników. Przedstawiciele pracodawców przybliżą charakter i rodzaj pracy w prezentowanych firmach, omówią stanowiska funkcjonujące w ich organizacjach, zakresy obowiązków pracowników, umiejętności niezbędne do wykonywania zleconych prac. Dla 25 studentów/ek zaplanowano organizację staży, trwających 120 godzin (24 krajowe oraz 1 zagraniczny). Pozwolą one studentom/kom poznać rynek pracy, dobrze zaprezentować się w przyszłym miejscu pracy, poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa - potencjalnego miejsca pracy W celu lepszego zaprezentowania się studentów/ek przed potencjalnym pracodawcami podczas praktyk i staży zaplanowano organizację „Warsztatów młodego pracownika” – 3-godzinny wykład dla wszystkich Uczestników/czek projektu przed praktykami obowiązkowymi i dwa 2-godzinne spotkania (dla 4 grup 6 osobowych) z doradcą w zakresie rozwoju zawodowego przed rozpoczęciem staży. Student/ka skierowany/a na staż zagraniczny w ramach mobilności akademickiej uzyska wsparcie indywidualne (2 x 2 godziny). 


Regulamin staży studenckich pobierz

Regulamin staży studenckich - wersja obowiązująca od 15.04.2015 r. pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu stażowego pobierz
Formularz zgłoszeniowy na staż pobierz
Oświadczenie o braku zatrudnienia pobierz

Ostateczna lista osób skierowanych do odbycia stażu pobierz

Dokumenty do rozliczenia stażu:
1. Dziennik stażu pobierz
2. Lista obecności pobierz
3. Zaświadczenie pobierz
4. Wniosek o wypłatę stypendium stażowego pobierz
5. Oświadczenie do celów podatkowych pobierz
6. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych pobierz

Dokumenty do rozliczenia stażu w wersji angielskiej:
1. Dziennik stażu pobierz
2. Lista obecności pobierz
3. Zaświadczenie pobierzFormularz zgłoszeniowy na warsztat pobierz


Fotorelacja z panelu pracodawcami - 18.03.2013 r.

Fotorelacja z panelu pracodawcami - 28.10.2013 r.

Fotorelacja z panelu pracodawcami - 12.12.2013 r.
Fotorelacja z warsztatu z pracodawcami - 03.06.2014 r.Fotorelacja z warsztatu z pracodawcami - 15.05.2015 r.