Przydatne linki

Internetowa Rejestracja Kandydatów: www.irk.umcs.pl

Wydziały UMCS:

Regulamin studiów na UMCS: www

Regulamin studiów doktoranckich na UMCS: www

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS:
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Study in Lublin: www.study.lublin.eu

Miasto Lublin: www.lublin.eu