Przydatne linki

  • Lista czasopism punktowanych MNiSW >>>
  • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  >>>
  • Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLON >>>
  • Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej >>>

Bazy konferencji naukowych:

Materiały promocyjne UMCS:

  • System Identyfikacji Wizualnej UMCS >>>
  • Zamawianie materiałów promocyjnych UMCS >>>
  • Sklepik UMCS >>>
    (w Księgarni Iuris Prudentia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5)