Przydatne linki

 • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  >>>
 • Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLON >>>
 • Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
  /Od 1.10.2017 r. zadania BUWiWM przejęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej >>>/
 • ORCID- obowiązkowy międzynarodowy identyfikator naukowca >>>

Bazy konferencji naukowych:

Materiały promocyjne UMCS:

 • System Identyfikacji Wizualnej UMCS >>>
 • Zamawianie materiałów promocyjnych UMCS >>>
 • Sklepik UMCS >>>
  (w Księgarni Iuris Prudentia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5)