Przewody doktorskie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne