Przewody doktorskie - recenzje i streszczenia

mgr Kamil Jakimowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Syed Adnan Zafar

 

 

 

 

mgr Ziemowit Janiak

 

 

 

 

 

 

mgr Przemysław Terejko

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Elżbieta Zaniewicz

 

 

 


 


 

 

mgr Agnieszka Kmieć

 

 


 

mgr Anna Niedziółka

 

 

 

 

 

 

mgr Sławomir Niemiec

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Małgorzata Kulikowska

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Mariusz Kozdrach

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Ariel Orzełek

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Wioleta Wieczerniak

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Agata Łukasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Izabela Olszak

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paulina Nowakowska

 

 

 


  

mgr Olga Kielak

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Aleksandra Tryniecka

 

 

 

 

 

 

mgr Denis Gornichar

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Mateusz Byra

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Marek Radomski

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paweł Stefanek

mgr Marcin Jerzy Kowalski

mgr Małgorzata Waryszak

mgr Sebastian Wasiuta

mgr Olha Matsyupa

mgr Anna Jawdosiuk-Małek

mgr Iwona Zamkowska

mgr Marek Juzepczuk

mgr Wioleta Malicka

mgr Wojciech Lipski

mgr Krzysztof Snarski

mgr Neonila Pawluk

mgr Przemysław Kaliszuk

mgr Justyna Sołtys

mgr Ewelina Stanios-Korycka

mgr Alicja Ślusarska

mgr Tomasz Błach

mgr Robert Stępień

mgr Milena Matuszewska-Birkowska

mgr Łukasz Bajda

mgr Sylwia Zasada

mgr Konrad Sławiński

mgr Agnieszka Kościuk