Mgr Monika Nowak

mgr inż. Emil Bartkiewicz

28.05.2020

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej mgr Moniki Nowak
pt. "Trajektorie doświadczania choroby nowotworowej przez dzieci, młodzież i ich rodziców."

 

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie