Mgr Krzysztof Rojek

mgr inż. Emil Bartkiewicz

25.01.2019

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rojka
pt. "Wolność w kontekście determinizmu. Analiza porównawcza teorii N. Hartmanna i R. H. Kane`a".

 

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2