Mgr Justyna Rynkiewicz

mgr inż. Emil Bartkiewicz

27.03.2018

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej mgr Justyny Rynkiewicz
pt. "Wolność a relacje międzyludzkie. Ja wobec innych w w dialogice i egzystencjalizmie."