Mgr Eryk Maciejowski

mgr inż. Emil Bartkiewicz

14.06.2019

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Eryka Maciejowskiego
pt. "Libertańska filozofia polityczna w świetle koncepcji państwa minimalnego Roberta Nozicka. Próba analizy krytycznej".

 

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2