Ostatnia aktualizacja
12.11.2019

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych w Domach Studenckich UMCS w Lublinie

PN/45-2019/DOP-p

Ogłoszony
13.06.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Najnowsze

Sukcesywna dostawa standardowego sprzętu komputerowego

PN/20-2019/DOP-a

Ogłoszony
07.11.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Usługa odbierania odpadów komunalnych z Jednostek UMCS

PN/90-2019/DOP-p

Ogłoszony
05.11.2019
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa czasopism zagranicznych

PN/88-2019/DOP-p

Ogłoszony
29.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone