Ostatnia aktualizacja
18.09.2020

Zamówienia publiczne

Wsparcie serwisowe infrastruktury informatycznej oraz dostarczenie i wsparcie licencji.

PN/47-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.06.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Uwaga!

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i oznaczeniem sprawy:

Wsparcie serwisowe infrastruktury informatycznej oraz dostarczenie i wsparcie licencji (oznaczenie sprawy: PN/47-2020/DZP-p).

Najnowsze

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PN/85-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa wyciągarki światłowodów

PN/84-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

PN/83-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone