Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Wdrożenie i utrzymanie mechanizmu obsługującego proces Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PN/129-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Uwaga!

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i oznaczeniem sprawy:

Wdrożenie i utrzymanie mechanizmu obsługującego proces Pracowniczych Planów Kapitałowych (oznaczenie sprawy: PN/129-2020/DZP-p).