Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarach Finansowym, Zarządzania Majątkiem, Projektowym, Gospodarki Magazynowej oraz Zamówień Publicznych.

PN/120-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarach Finansowym, Zarządzania Majątkiem, Projektowym, Gospodarki Magazynowej oraz Zamówień Publicznych (oznaczenie sprawy: PN/120-2020/DZP-p).

Uwaga: Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j.) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Najnowsze

Wdrożenie i utrzymanie mechanizmu obsługującego proces Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PN/129-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Dostawa rur z syntetycznego szkła krzemionkowego

PN/128-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Sukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnych

PN/25-2020/DZP-a

Ogłoszony
22.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku