Ostatnia aktualizacja
05.08.2020

Zamówienia publiczne

Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

PN/64-2020/DZP-p

Ogłoszony
09.07.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

(oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Najnowsze

Usługi szatniarskie na obiektach UMCS w Lublinie

PN/69-2020/DZP-p

Ogłoszony
04.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa spektrofotometru dla UMCS w Lublinie

PN/72-2020/DZP-p

Ogłoszony
04.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką A3

PN/14-2020/DZP-a

Ogłoszony
31.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone