Ostatnia aktualizacja
15.01.2021

Zamówienia publiczne

Usługa prowadzenia przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów przeciwpożarowych w obiektach UMCS.

PN/59-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.07.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Usługa prowadzenia przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów przeciwpożarowych w obiektach UMCS (oznaczenie sprawy: PN/59-2020/DZP-p).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.