Ostatnia aktualizacja
29.05.2020

Zamówienia publiczne

Usługa konserwacji wraz z przeglądami technicznymi i awaryjnymi naprawami urządzeń i systemów kontroli dostępu zainstalowanych na terenie UMCS.

PN/23-2020/DZP-p

Ogłoszony
27.03.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień również poniżej progów unijnych.

W związku z powyższym, postępowanie będzie prowadzone na platformie: www.pzp.umcs.pl. również z możliwością składania ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Najnowsze

Usługi kompleksowej obsługi technologicznej pływalni krytej CKF UMCS

PN/45-2020/DZP-p

Ogłoszony
28.05.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych

PN/38-2020/DZP-p

Ogłoszony
27.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone