Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Usługa kompleksowego sprzątania w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii

PN/127-2020/DZP-p

Ogłoszony
22.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem postępowania.

Dokumentacja postępowania zostanie opublikowana wyłącznie na stronie https://pzp.umcs.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.