Ostatnia aktualizacja
07.08.2020

Zamówienia publiczne

Usługa kompleksowego sprzątania oraz usługa portierska w budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach

PN/63-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.07.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Usługa kompleksowego sprzątania oraz usługa portierska w budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach

oznaczenie sprawy: PN/63-2020/DZP-p

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga!!

Zmiana formularzy.

Nowy termin skladania ofert 20.07.2020r.

Najnowsze

Dostawa jednostek cetralnych komputerów typu All In One

PN/13-2020/DZP-a

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa z montażem mebli, krzeseł i foteli obrotowych

PN/54-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Rozbudowa spektroflorymetru

PN/70-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone