Ostatnia aktualizacja
15.01.2021

Zamówienia publiczne

Usługa kompleksowego sprzątania oraz usługa portierska w budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach

PN/63-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.07.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Usługa kompleksowego sprzątania oraz usługa portierska w budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach

oznaczenie sprawy: PN/63-2020/DZP-p

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga!!

Zmiana formularzy.

Nowy termin skladania ofert 20.07.2020r.