Ostatnia aktualizacja
15.01.2021

Zamówienia publiczne

Remont toalet na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

PN/56-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.06.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone