Ostatnia aktualizacja
18.09.2020

Zamówienia publiczne

Dostosowanie budynku Domu Studenta AMOR do przepisów przeciwpożarowych i osób z niepełnosprawnością – droga pożarowa (oznaczenie sprawy: PN/55-2020/DZP-p).

PN/55-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.06.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Najnowsze

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PN/85-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa wyciągarki światłowodów

PN/84-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

PN/83-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone