Ostatnia aktualizacja
16.04.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa zestawu oczyszczaczy i osuszaczy do gazów w linii technologicznej MCVD

PN/105-2020/DZP-p

Ogłoszony
12.11.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: „Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości” – akronim projektu FIBROUS, umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.01-00-0031/17-00.

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Dostawa zestawu oczyszczaczy i osuszaczy do gazów w linii technologicznej MCVD

(oznaczenie sprawy: PN/105-2020/DZP-p)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki