Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa zestawu do wizualizacji przestrzennej i precyzyjnej weryfikacji lokalizacji urządzenia

PN/125-2020/DZP-p

Ogłoszony
21.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu "Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Priorytetu IV: "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Poddziałania 4.1.1 "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych.

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Dostawa zestawu do wizualizacji przestrzennej i precyzyjnej weryfikacji lokalizacji urządzenia

(oznaczenie sprawy: PN/125-2020/DZP-p)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.