Ostatnia aktualizacja
15.01.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych

PN/36-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Uwaga!

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i oznaczeniem sprawy:

Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych, oznaczenie sprawy: PN/36-2020/DZP-p