Ostatnia aktualizacja
15.01.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa z montażem mebli do ACK "Chatka Żaka”

PN/57-2020/DZP-p

Ogłoszony
06.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Uwaga:

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem:

Dostawa z montażem mebli do ACK "Chatka Żaka”

(oznaczenie sprawy: PN/57-2020/DZP-p)