Ostatnia aktualizacja
07.08.2020

Zamówienia publiczne

Dostawa z montażem mebli do ACK "Chatka Żaka”

PN/57-2020/DZP-p

Ogłoszony
06.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Uwaga:

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem:

Dostawa z montażem mebli do ACK "Chatka Żaka”

(oznaczenie sprawy: PN/57-2020/DZP-p)

 

Najnowsze

Dostawa jednostek cetralnych komputerów typu All In One

PN/13-2020/DZP-a

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa z montażem mebli, krzeseł i foteli obrotowych

PN/54-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Rozbudowa spektroflorymetru

PN/70-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone