Ostatnia aktualizacja
15.01.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzenia komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego

PN/09-2020/DZP-a

Ogłoszony
10.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

 

Dostawa urządzenia komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego

(oznaczenie sprawy: PN/09-2020/DZP-a)

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki