Ostatnia aktualizacja
18.09.2020

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzenia do rozmagnesowania próbek skalnych zmiennym polem magnetycznym

PN/51-2020/DZP-p

Ogłoszony
04.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Dostawa urządzenia do rozmagnesowania próbek skalnych zmiennym polem magnetycznym

(oznaczenie sprawy: PN/51-2020/DZP-p)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Najnowsze

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PN/85-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa wyciągarki światłowodów

PN/84-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

PN/83-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone