Ostatnia aktualizacja
16.04.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego

PN/21-2020/DZP-a

Ogłoszony
28.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Dostawa sprzętu komputerowego

(oznaczenie sprawy: PN/21-2020/DZP-a)