Ostatnia aktualizacja
16.04.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa specjalistycznych materiałów do badań

PN/113-2020/DZP-p

Ogłoszony
17.11.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

PN/113-2020/DZP-p

Dostawa specjalistycznych materiałów do badań. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga!

Zmieniono termin składania ofert, nowy termin:

30.11.2020r. godz. 12.00