Ostatnia aktualizacja
15.01.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa serwerów

PN/08-2020/DZP-a

Ogłoszony
15.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Dostawa serwerów

(oznaczenie sprawy: PN/08-2020/DZP-a)

Załączniki