Ostatnia aktualizacja
20.09.2021

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa spawarki światłowodowej dla UMCS w Lublinie

PN/78-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa wsparcia technicznego systemu backupu wraz z dostawą licencji i ich wdrożeniem

PN/75-2020/DZP-p

Ogłoszony
12.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa odczynników chemicznych

PN/76-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa nawijarki do światłowodów

PN/73-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa jednostek cetralnych komputerów typu All In One

PN/13-2020/DZP-a

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa z montażem mebli, krzeseł i foteli obrotowych

PN/54-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Rozbudowa spektrofluorymetru

PN/70-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego

PN/15-2020/DZP-a

Ogłoszony
06.08.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługi szatniarskie na obiektach UMCS w Lublinie

PN/69-2020/DZP-p

Ogłoszony
04.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
215