Ostatnia aktualizacja
29.05.2020

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

PN/84-2019/DOP-p

Ogłoszony
17.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa sprzętu audiowizualnego

PN/17-2019/DOP-a

Ogłoszony
14.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa z montażem mebli do jednostek

PN/83-2019/DOP-p

Ogłoszony
11.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników dla Zakładu Chemii Nieorganicznej UMCS

PN/86-2019/DOP-p

Ogłoszony
10.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługa realizacji prac badawczych

PN/81-2019/DOP-p

Ogłoszony
08.10.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego

PN/13-2019/DOP-a

Ogłoszony
04.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych

PN/82-2019/DOP-p

Ogłoszony
04.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Remont sal laboratoryjnych na Wydziale Chemii

PN/79-2019/DOP-p

Ogłoszony
03.10.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Wymiana windy w budynku Biblioteki Głównej UMCS

PN/80-2019/DOP-p

Ogłoszony
03.10.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
203