Ostatnia aktualizacja
12.08.2020

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa odczynników chemicznych

PN/32-2020/DZP-p

Ogłoszony
28.04.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Wykonanie instalacji wentylacji w szklarni Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

PN/31-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.04.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego

PN/04-2020/DZP-a

Ogłoszony
20.04.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych

PN/08-2020/DZP-p

Ogłoszony
16.04.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa z montażem mebli

PN/27-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.04.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Sukcesywne dostawy ciekłego helu do jednostek UMCS

PN/29-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.04.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Budowa neutralizatora scieków dla budynku Zakładu Chemii Organicznej

PN/26-2020/DZP-p

Ogłoszony
06.04.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
208