Ostatnia aktualizacja
29.05.2020

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

PN/21-2019/DOP-a

Ogłoszony
21.11.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

PN/19-2019/DOP-a

Ogłoszony
13.11.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywna dostawa standardowego sprzętu komputerowego

PN/20-2019/DOP-a

Ogłoszony
07.11.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa odbierania odpadów komunalnych z Jednostek UMCS

PN/90-2019/DOP-p

Ogłoszony
05.11.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa czasopism zagranicznych

PN/88-2019/DOP-p

Ogłoszony
29.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa czasopism krajowych

PN/91-2019/DOP-p

Ogłoszony
29.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży pracowników UMCS

PN/87-2019/DOP-p

Ogłoszony
25.10.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

PN/18-2019/DOP-a

Ogłoszony
25.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Remont pomnika Marii Curie-Skłodowskiej.

PN/20-2019/DOP-p

Ogłoszony
18.10.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
203