Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa sprzętu komputerowego

PN/19-2020/DZP-a

Ogłoszony
02.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługa wsparcia technicznego i serwisu dla urządzeń systemu zabezpieczającego sieć informatyczną

PN/91-2020/DZP-p

Ogłoszony
02.10.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa prowadzenia przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów przeciwpożarowych w obiektach UMCS.

PN/90-2020/DZP-p

Ogłoszony
30.09.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa specjalistycznych materiałów do badań.

PN/89-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa systemu HPLC-DAD-RID z wyposażeniem

PN/88-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych

PU/87-2020/DZP-p

Ogłoszony
22.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PN/85-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa wyciągarki światłowodów

PN/84-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

PN/83-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
215