Ostatnia aktualizacja
12.08.2020

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i obsługi aplikacji na urządzenia mobilne

PN/37-2020/DZP-p

Ogłoszony
22.05.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Dostawa sprzętu audiowizualnego

PN/07-2020/DZP-a

Ogłoszony
20.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa systemu HPLC

PN/39-2020/DZP-p

Ogłoszony
20.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa talonów towarowych dla emerytów i rencistów byłych pracowników UMCS

PN/41-2020/DZP-p

Ogłoszony
18.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa zestawu do monitorowania interakcji symbiotycznej

PN/40-2020/DZP-p

Ogłoszony
18.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych

PN/42-2020/DZP-p

Ogłoszony
18.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

PN/05-2020/DZP-a

Ogłoszony
08.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługa serwisowania podsystemów HP

PN/34-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.05.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Wydziału Prawa i Administracji – adaptacja holu

PN/35-2020/DZP-p

Ogłoszony
06.05.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
208